Dränera själv

Att dränera själv är något som är möjligt, men som kräver en hel del utrustning och – framför allt – enormt hårt arbete. Ska man dränera själv så får man vara beredd på att offra det mesta av semestern på det, och arbeta hårt i sitt anletes svett. Man kommer dessutom att behöva hyra en del utrustning, som grävmaskin, vilket kostar en del. Helt klart är dock att man kan spara mycket pengar på att dränera själv. Om det är värt det eller inte att dränera själv är således en öppen fråga; ett av problemen är ju om något går fel. Förutom att risken är mindre om man anlitar ett företag, så förs ansvaret över på någon annan om det ändå inträffar.

Grävarbetet
Den kanske viktigaste och svåraste biten för den som tänkt dränera själv är grävarbetet. Vi utgår från att den som ska dränera inte har egen grävmaskin, vilket allt som oftast är fallet. I sådana fall finns det ett antal alternativ. Om man kan sköta en grävmaskin kan man hyra en, eller i bästa fall låna av någon man känner som har en, alternativt leja bekant med grävmaskin att gräva åt en. Att använda en grävmaskin är annars inte omöjligt, och många lär sig snabbt hur det fungerar. Men är man osäker så kan man anlita en firma som sköter själva grävarbetet åt en. Gör man det så kommer kostnaderna givetvis att öka, och man bör då räkna efter hur mycket man egentligen kommer att spara på att utföra arbetet ”själv”.

grävarbete

Isodrän eller platonmattor
För dräneringen används sedan vanligtvis platonmattor eller isodrän, även om andra alternativ också förekommer. Debattens vågor om huruvida isodrän eller platonmatta är att föredra går höga, men i allmänhet kan isodrän sägas vara effektivare – och dyrare. Att välja ett billigare alternativ för att spara pengar är inte en bra idé, om området där ens hus befinner sig. Isodrän har en isolerande förmåga, vilket bland annat hjälper till att hålla källaren uppvärmd och på så vis hjälper till att leda bort fukt. Platonmattor kan dock kompletteras med isolering, och får på så sätt en förmåga liknande isodrän.

Hur mycket man kommer att tjäna på att utföra arbetet själv varierar, men man kan säga att totalkostnaden kommer att sluta runt en tredjedel och hälften mot vad det kommer att kosta att anlita en dräneringsfirma. Detta kommer dock att variera en del, och själva materialkostnaden är ju en inte ringa del av arbetet med att dränera ett hus.