Frågor & svar

Platonmatta, isodrän eller något annat?
Ibland kan det verka som om platonmatta och isodrän är det enda som används för husdränering i Sverige men så är det inte, utan det finns alternativ. Skillnaden mellan platonmatta och isodrän är inte enbart namnet utan de har delvis olika funktionalitet. Isodrän inte bara dränerar och skyddar mot fukt utan isolerar även. Alternativ här är pordrän som även den har kombinerad isolerande och dränerande förmåga. Platonmatta å andra sidan dränerar i huvudsak, och vill man ha isolering så får man skaffa det extra, även om det finns platonmatta där isolering följer med direkt.

Hur vet man om ett hus behöver dräneras?
Det brukar ofta sägas att ett hus behöver dräneras om var 25-30:e år, men det behöver inte nödvändigtvis vara sant. Ett av skälen till att det är på det viset är att för de husdräneringar som genomfördes för 30 år sedan i allmänhet var undermåliga, jämfört med modern teknik. Men det betyder inte att alla hus med äldre dränering behöver ny sådan, utan en mängd olika förhållanden spelar in. Vill man vara på den säkra sidan kan man låta genomföra en fuktmätning. Annars finns det en del olika saker man kan kolla för att få en fingervisning om hur det står till. Putssläpp på källarväggarna är ett sådant tecken.

Kan man dränera själv?
Ja det är möjligt, men det tar tid och kraft, och du kommer antagligen att behöva hyra en grävmaskin eller firma för att sköta grävandet.

Gäller ROT-avdraget vid husdränering?
Förutsatt att du äger huset ifråga så kommer ROT-avdraget att gälla. Det innebär att du får dra av halva arbetskostnaden upp till 50% upp till maximalt 50,000 kronor. För par gäller normalt att de kan ”lägga ihop” sitt ROT-avdrag och således få en maxgräns på 100,000 kronor. Observera att detta gäller per år och inte per arbete, och om man når maxgränsen för ROT-avdrag ett år är det smart att vänta till nästa innan man återigen genomför större ROT-avdragsgilla arbeten.

Behövs tilläggsisolering?
Isolering är ett måste om man vill ha en uppvärmd och torr källare, som kan användas till mer än bara förvaring. Isodrän kommer med inbyggd isolering. Men även om man inte behöver speciellt hög temperatur i källaren, så är tilläggsisolering ingen dum idé utan kommer att hjälpa till att hålla torrt. Det skiljer sig dock mycket från fall till fall beroende på hur fuktutsatt huset är och om tilläggsisolering kommer att göra någon större skillnad.