Kostnad för husdränering

Det är i princip omöjligt att avgöra vad en husdränering kommer att kosta. Det finns en så stor mängd faktorer som påverkar att företag som sysslar med dränering ofta inte ens kommer att vilja ge en uppskattning utan att först ha sett huset och området i fråga. Vilken typ av jord är det? Finns det några framkomlighetshinder? Och mycket annat. Vill man få ett exakt pris för vad dräneringen kommer att kosta måste man helt enkelt be en dräneringsfirma komma ut och titta. Alternativet är att göra jobbet själv, och även om man kan spara en hel del pengar på det viset, så är det svårt och mycket slitigt att själv sköta husdräneringen. Men en sak kan man vara ganska säker på: den högsta delkostnaden för husdränering kommer ofta inte att vara materialkostnaden, utan kostnaden för utfört arbete.

dräneringsarbete

Använd ROT-avdraget
Att det är arbetskostnaden som är den största utgiftspunkten vid en husdränering är faktiskt en stor fördel. Skälet är mycket enkelt: ROT-avdraget. ROT-avdraget gör att man får dra av halva kostnaden för arbete, vilket vid en husdränering kommer att innebära att man kan spara flera tiotusentals kronor. Men även efter ROT-avdrag så kommer man att få betala en hel del. 50,000 är i underkant, och indikerar ett inte så stort dräneringsarbete som går snabbt, medan 75-80,000 är en mer ”normal” nivå. Det är dock inte ovanligt att kostnaderna rusar iväg, och slutar över 100,000 kronor. För att bilda sig en uppfattning om hur mycket det kostar, måste man ta reda på hur många löpmeter det hela handlar om.

Löpmeter är ett uttrycks som ofta dyker upp när man talar om husdränering, men som inte alltid förklaras – det utgås från att alla vet vad det är. Och egentligen är det rätt så enkelt: löpmeter är helt enkelt längden. Om en yttervägg är sju meter lång, så är det sju löpmeter. För att få fram hur många löpmeter som ens hus har, mäter man längden på ytterväggarna. Ett hus som är 6 gånger 8 meter stort är alltså 28 löpmeter (två väggar som är 6 meter långa, två som är 8). Priset för en husdränering varierar sedan i allmänhet från 2,000 till 3,000 kronor per löpmeter. I exemplet ovan skulle alltså en husdränering normalt kosta mellan 56,000 och 84,000 kronor. För att avgöra om priset kommer att hamna i den övre eller lägre delen av skalan kan man använda sitt sunda förnuft: hur tillgänglig verkar husväggarna vara för en mindre grävmaskin, hur många hinder finns och så vidare.