Tilläggsisolering

När man utför en husdränering kan man också passa på att skaffa tilläggsisolering till sin källare. Detta har flera fördelar förutom då att källaren håller värmen bättre, och därmed håller uppvärmningskostnaderna nere. Då isolering höjer värmen så kommer det ofta att hjälpa till att hålla torrt, genom att fukt enklare leds bort och avdunstar. Visa former av dräneringsmaterial kommer med inbyggd isolering, som exempelvis isodrän, medan man till andra som platonmattor måste skaffa det extra. Väljer man att från början använda sig av isodrän och annan dränering med liknande egenskaper, så behöver man vanligtvis inte skaffa någon tilläggsisolering. Väljer man däremot platonmatta, så är det en bra idé.

Isodrän eller platonmatta?
Eftersom det finns dränering med inbyggd isolering så kanske någon undrar varför man skulle välja något av alternativen. Skälet är mycket enkelt: det handlar om ekonomi. Om ens hus befinner sig i ett område med inte så mycket fuktighet, och man inte har något behov av värme i källaren, så är det en extra kostnad som inte ger så mycket att använda isodrän. Platonmatta eller liknande plus tilläggsisolering kan också bli billigare än isodrän. Så om man är osäker på om man behöver isolering eller inte, eller om det är ett gränsfall, så kan platonmatta med tilläggsisolering vara ett ekonomiskt alternativ.

Det finns flera olika alternativ på tilläggsisolering, varav frigolit är ett av de vanligare. Platonmattor kan köpas direkt med tilläggsisolering i form av frigolit, men det är även möjligt att köpa de två separat. Det senare kan vara mycket användbart om ens hus redan använder sig av platonmatta eller liknande, och man upptäcker att man kanske behöver tilläggsisolering trots allt. Även om det kan vara frestande att bara installera platonmatta, och ”vänta och se” om man behöver tilläggsisolering eller inte är det en dålig idé. Arbetskostnaden för att installera tilläggsisolering i efterhand kommer att bli mycket hög, och är man det minsta tveksam bör man i stället installera tilläggsisolering från början, eller använda sig av isodrän eller liknande.

Att avgöra om man behöver tilläggsisolering eller inte kan vara svårt, men en sak är säker: tilläggsisolering är i princip aldrig bortkastat, utan den kommer alltid att göra nytta, även om det varierar hur mycket. Även om man inte behöver en uppvärmd källare så innebär isolering av den samma sänkta kostnader, i och med att källaren då inte kommer att kyla ner huset lika mycket. Samtidigt som isolering som sagt ökar skyddet mot fukt och fuktskador.